تماس با ما : 09393630482

پشتیبانی

استانداردها

# نام استاندارد کد استاندارد قديم ISCO جمع ساعت توضیحات بیشتر استاندارد آموزش تجهیزات استاندارد ارزشیابی
نسخه کد شایستگی كد شغل كد گروه سطح مهارت کد ISCO
1 پیرایشگر موی زنانه 5-70/31/1/2 1 0 0 0 1 0 0 7 5 0 2 1 4 1 5 198 نمایش
دانلود
- -
2 پیرایشگر موی زنانه از روی عکس و تصویر 5141-57-040-1 1 1 0 0 1 0 0 7 5 0 2 1 4 1 5 140 نمایش
دانلود
- -
3 پیرایشگر کودک( دخترانه) 5141-57-041-1 1 2 0 0 1 0 0 7 5 0 2 1 4 1 5 70 نمایش
دانلود
- -
4 پیرایشگر ابرو و صورت زنانه 5-70/32/1/2 1 0 0 0 2 0 0 7 5 0 2 1 4 1 5 128 نمایش
دانلود
- -
5 پیرایشگر موهای زائد با موم 5141-57-002-1 1 0 0 0 3 0 0 7 5 0 2 1 4 1 5 70 نمایش
دانلود
- -
6 پیرایشگر مردانه 5-70/30/2/5 1 0 0 0 5 0 0 7 5 0 2 1 4 1 5 180 نمایش
دانلود
- -
7 کوتاه کردن مو با زوایای مختلف با قیچی در پیرایش مردانه ------ 1 9 0 0 5 0 0 7 5 0 2 1 4 1 5 120 نمایش
دانلود
- -
8 کوتاه کردن مو با ماشین و تیغ در پیرایش مردانه 5-70/30/1/5 1 0 1 0 5 0 0 7 5 0 2 1 4 1 5 96 نمایش
دانلود
- -
9 ترمیم کننده مو (مردانه) 5-70/98/1/1 1 0 0 0 6 0 0 7 5 0 2 1 4 1 5 312 نمایش
دانلود
- -
10 چهره پرداز مردانه 514120570070001 2 0 0 0 7 0 0 7 5 0 2 1 4 1 5 105 نمایش
دانلود
- -
11 بهداشت کار ناخن مردانه 5141-57-001-1 1 0 0 0 8 0 0 7 5 0 2 1 4 1 5 40 نمایش
دانلود
- -
12 کاربر مواد شیمیایی در پیرایش مردانه 5142-57-002-1 1 0 0 0 9 0 0 7 5 0 2 1 4 1 5 140 نمایش
دانلود
- -
13 متعادل ساز چهره مردانه 1/1/94/70-5 ** 514120570100001 2 0 0 0 0 1 0 7 5 0 2 1 4 1 5 100 نمایش
دانلود
- -
14 آرایشگر و پیرایشگر زنانه 5-70/23/1/3 2 0 0 0 1 0 0 7 5 0 2 2 4 1 5 323 نمایش
دانلود
- -
15 آرایشگر موی زنانه 5-70/34/1/2 1 0 0 0 2 0 0 7 5 0 2 2 4 1 5 380 نمایش
دانلود
- -
16 بافت مو 5142-57-043-1 1 1 0 0 2 0 0 7 5 0 2 2 4 1 5 60 نمایش
دانلود
- -
17 متعادل ساز چهره زنانه (آرایش صورت) 5-70/36/1/2 1 0 0 0 3 0 0 7 5 0 2 2 4 1 5 290 نمایش
دانلود
- -
18 پاکسازی پوست صورت زنانه 5142-57-040-1 1 1 0 0 3 0 0 7 5 0 2 2 4 1 5 64.5 نمایش
دانلود
- -
19 خود آرایی زنانه 5142-041-1 1 2 0 0 3 0 0 7 5 0 2 2 4 1 5 82 نمایش
دانلود
- -
20 چهره پرداز کودک (دخترانه) 5142-57-001-1 1 3 0 0 3 0 0 7 5 0 2 2 4 1 5 95 نمایش
دانلود
- -
21 ارایشگر عروس 5142-57-044-1 1 0 0 0 4 0 0 7 5 0 2 2 4 1 5 203 نمایش
دانلود
- -
22 آرایشگر دائم صورت( زنانه) 5142-57-003-2 1 0 0 0 5 0 0 7 5 0 2 2 4 1 5 205 نمایش
دانلود
- -
23 آرایشگر ناخن 5-70/35/1/2 1 0 0 0 6 0 0 7 5 0 2 2 4 1 5 100 نمایش
دانلود
- -
24 طراحی با حنا بر روی بدن 5142-57-046-1 1 1 0 0 6 0 0 7 5 0 2 2 4 1 5 43 نمایش
دانلود
- -
25 کار بر مواد شیمیایی در آرایش زنانه 5-70/33/1/2 1 0 0 0 7 0 0 7 5 0 2 2 4 1 5 413 نمایش
دانلود
- -
26 رنگ کردن موی زنانه 5142-57-042-1 1 1 0 0 7 0 0 7 5 0 2 2 4 1 5 62 نمایش
دانلود
- -
27 دکلراسیون یا بیرنگ کردن مو ( زنانه ) 5142-57-047-1 1 2 0 0 7 0 0 7 5 0 2 2 4 1 5 76 نمایش
دانلود
- -
28 استفاده از رنگهای سنتی و گیاهی در آرایش زنانه 5142-57-045-1 1 3 0 0 7 0 0 7 5 0 2 2 4 1 5 63 نمایش
دانلود
- -
29 کلاه گیس باف با موی طبیعی (زنانه ) 5-70/90/1/1/1 1 0 0 0 1 0 0 7 5 0 2 1 3 5 7 184 نمایش
دانلود
- -


ارسال دیدگاه