تماس: 02633333333

پشتیبانی

جیران - تخصص و تجربه

تایید شده

آموزشگاه تخصصی جیران

شاخص

مدیریت : فهیمه رودنشین
۱/۴/۱۳۴۳ ت
شروع کار ۱۳۷۰
تاسسیس اموز شگاه ۱۳۸۰
تحصیلات نمایش بیش تر

دوشنبه

07:00 AM - 12:00 PM

01:00 PM - 05:00 PM

06:00 PM - 10:00 PM

سه شنبه

07:00 AM - 03:00 PM

چهارشنبه

07:00 AM - 03:00 PM

04:00 PM - 07:00 PM

پنجشنبه

07:00 AM - 07:00 PM

جمعه

07:00 AM - 05:00 PM

06:00 PM - 09:00 PM

شنبه

07:00 AM - 06:00 PM

حصارک, آقا رضایی, بالاتر از میدان کاوه, حصارک

This Business has no Posts Yet

مدیریت : فهیمه رودنشین
۱/۴/۱۳۴۳ ت
شروع کار ۱۳۷۰
تاسسیس اموز شگاه ۱۳۸۰
تحصیلات کاردانی گریم وارایش پیرایس
کارشناسی گریم وچهر پردازی تخصصی سینما

اموزشگاه تخصصی ارایشی جیران
زیر نطر فنی حرفه ای
بادادن بیست مدرک فنی حرفه ای
دبیر انجمن

باداشتن پیش از بیست مدرک فنی حرفه ای
و مدارک رنگ وپوست وگریم وغیر از کشورهای دیکه

این کسب و کار هیچ پیشنهادی برای نمایش ندارد.

ارسال پیام به ما

[recaptcha id:ko class:ko]

ایجاد امتیاز شما