تماس با ما : 09393630482

پشتیبانی

همه

مسافت: km

آموزشگاه آرایش وپیرایش شمیلا(shomila) واقع درساسانی کرج،بابیش از 25 سال سابقه ی اموزش وتدریس،50 رشته ی آرایشی آموزش میدهد تمامیه

بیش تر بخوانید

نام مدیریت : فاطمه بامنشین نام مجموعه: موسسه تخصصی آموزشی و خدماتی مراقبت زیبایی نسیم نسیما آدرس دقیق: کرج گلشهر بلوارپونه

بیش تر بخوانید

آموزشگاه مراقبت و زیبایی ماهدیس با مدیریت خانم عبدالصالحی استاد دانشگاه علمی و کاربردی

بیش تر بخوانید

نام مدیریت: خانم خدیجه رحمان نیا * (استاد دانشگاه علمی کاربردی در رشته مراقبت زیبایی) *(دبیر شورای مربیان) *(مشاور هیئت

بیش تر بخوانید